IELTS Kursu

IELTS Kursu

Helikon Dil Merkezi' ne özgü IELTS hazırlık kitap ve materyalleri ile birebir programı sunmaktadır. Tecrübeli danışmanlarımız ve eğitmenlerimiz öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını belirleyerek IELTS sınavından başarılı olabilmeleri için onlara yol göstereceklerdir. IELTS sınavının "Academic" ve "General Training" olmak üzere iki modül seçeneği vardır. Helikon Dil Merkezi her iki seçenek için gerekli Yoğun IELTS Hazırlık Programı sunmaktadır. IELTS Hazırlık Programlarına katılabilmek için öğrencilerin orta üstü (UpperIntermediate) ve üzeri İngilizce'ye sahip olmaları gerekmektedir. Yoğun IELTS Hazırlık Programı sayesinde adaylar sınavın formatını tam olarak kavrayarak sınavda başarılı olabilmeleri için gerekli sınav stratejileri ve becerilerini geliştireceklerdir.
 
IELTS in kelime açılımı "International English Language Testing System" olarak bilinen ve İngilizce dil seviyesini belirlemek için, uluslararası geçerliliğe sahip bir sınav sistemidir.
 
IELTS, British Council, University of Cambridge English For Speakers of Other Languages ve International Development Programme of Australian Universities tarafından ortak geliştirilen bir sınavdır. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi bir çok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir.
 
Sınav akademik ve genel amaçlı olmak üzere iki türde yapılmaktadır.
 
Akademik IELTS, üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yapmak ve İngilizce konuşulan bir ülkede eğitim veya uygulama isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.
 
IELTS Genel, ise akademik olmayan bir eğitimi almak, iş deneyimi kazanmak ya da göçmen amacı olanlar için tasarlanmıştır.
 
Sınav, Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma olmak üzere 4 bölümden oluşur.
 
Dinleme 40 dakika, Okuma ve Yazma 60 dakika, Konuşma 10-15 dakika olmak üzere toplam IELTS Test süresi yaklaşık 3 saat sürmektedir.
 
İlk üç bölüm olan dinleme, okuma ve yazma daima bu sırayla ve arka arkaya ara verilmeksizin aynı gün ve aynı sınav merkezinde yapılır. Konuşma bölümü sınav merkezinin iradesiyle başka bir test merkezinde diğer sınav bölümlerinden sonra yedi gün içinde yapılabilir.
 
Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümleri ayrı ayrı 9 üzerinden değerlendirilir ve hepsinin ortalaması, Test Sonuç Raporunuz, sınav tarihinden sonra 13. gün, kurye ile adresinize gönderilir.
 
DİNLEME
 
Dinleme bölümü dört ayrı bölümden oluşur. Her kısımdan önce katılımcılara durum hakkında kısa bilgi verilir. Sonrasında ise sınavda yer alan sorulara bakmaları için süre verilir. İlk üç kısmın yarısında kısa bir ara verilip katılımcıların kalan soruları okumasına imkân verilir. Her kısım sadece bir kez dinletilmekte, tekrarlama yapılmamaktadır.
 
OKUMA
 
Akademik sınavda okuma bölümü üç kısımdan oluşmaktadır ve, her metinden sonra 13-14 soru sorulmaktadır. Toplamda ise 40 soru vardır. Genel sınavda ise yine üç kısım bulunur fakat metinler daha kısa ve basittir.
 
YAZMA
 
Yazma sınavı 2 kısımdan oluşur ve ilk olarak bir tablonun anlatılması istenir, ikinci kısımda ise seçilen bir başlıkta bir kompozisyon yazılmaktadır.
 
KONUŞMA
 
Konuşma bölümü üç kısımdan oluşur. 
İlk kısımda sohbet şeklinde geçen konuşmada katılımcı hakkında genel bilgi, ilgi alanları ve aile üyeleri gibi konular ele alınır. 
İkinci kısımda ise katılımcıya verilen bir başlık üzerine önce bir süre düşünmesi istenir ve sonra konu hakkında konuşması beklenir. 
Üçüncü bölümde ise bir önceki kısımda bahsedilen konu ile ilgili olarak denetmen ile münazara yapılır.

Helikon Dil ile dünyanın kapılarını açın... İletişime Geçin